Stal Jasper

Hillegommerdijk 417          mail@staljasper.nl                0252-524898                       

2144 KV Beinsdorp               like en volg                                                      
Lesgroepenwedstrijden 2017 & 2018

D

r

o

e

s

O p   1 5 - 3   i s   u i t   e e n   t e s t   b i j   e e n   p a a r d

Rodeo feestje met het hulpenteam van de zaterdag en zondag !  
Weides open en we kunnen weer heerlijk rondjes wei met de lessen  
Stal Jasper
Foto’s Lesgroepenwedstrijden
Rodeo feestje met de weekendteams!  
weer Rondjes wei met de lessen!!